ஆஹா என்ன வளைவு... நெளிவு மிதமான கவர்ச்சியில் சுண்டி இழுக்கும் பவித்ரா லட்சுமி

First Published 8, Jul 2020, 6:32 PM

ஆஹா என்ன வளைவு... நெளிவு மிதமான கவர்ச்சியில் சுண்டி இழுக்கும் பவித்ரா  லட்சுமி

<p>அழகான இடுப்பை காட்டி கிறங்கடிக்கும் பவித்ரா </p>

அழகான இடுப்பை காட்டி கிறங்கடிக்கும் பவித்ரா 

<p>வளைவு நெளிவு போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பவித்ரா </p>

வளைவு நெளிவு போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பவித்ரா 

<p>பவித்ராவின் வெக்கம் கொள்ளையடிக்கும் அழகு </p>

பவித்ராவின் வெக்கம் கொள்ளையடிக்கும் அழகு 

<p>வெரைட்டி வெரைட்டியா போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா </p>

வெரைட்டி வெரைட்டியா போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா 

<p>இடுப்பை வளைத்து நெளித்து போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா </p>

இடுப்பை வளைத்து நெளித்து போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா 

<p>பாரத நாடிய போஸ் </p>

பாரத நாடிய போஸ் 

<p>கனகச்சிதமா இருக்கும் உடம்பு </p>

கனகச்சிதமா இருக்கும் உடம்பு 

<p>விதவிதமான உடையில் கலக்கும் பவித்ரா </p>

விதவிதமான உடையில் கலக்கும் பவித்ரா 

<p>இருசக்கர வாகனத்தில் போஸ் </p>

இருசக்கர வாகனத்தில் போஸ் 

<p>கருப்பு உடையில் கவர்ந்து இழுக்கும் பவித்ரா </p>

கருப்பு உடையில் கவர்ந்து இழுக்கும் பவித்ரா 

<p>குட்டி குட்டி உடையில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா </p>

குட்டி குட்டி உடையில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா 

loader