கண்ணழகில் மயக்கும்.. மாடர்ன் உடையில் சுழட்டி போடும்... இந்த பேரழகி யார் தெரியுமா?

First Published 13, Jul 2020, 6:05 PM

கண்ணழகில் மயக்கும்.. மாடர்ன் உடையில் சுழட்டி போடும்...  இந்த பேரழகி யார் தெரியுமா?

<p>பின்னழகை காமித்து அசத்தும் மீனாட்சி </p>

பின்னழகை காமித்து அசத்தும் மீனாட்சி 

<p>அழகிய கர்லிங் ஹேர் வைத்து அசத்தும் மீனாட்சி </p>

அழகிய கர்லிங் ஹேர் வைத்து அசத்தும் மீனாட்சி 

<p>கண்களிலே மயக்கும் மீனாட்சி </p>

கண்களிலே மயக்கும் மீனாட்சி 

<p>திருமணத்து பெண் போல் போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி </p>

திருமணத்து பெண் போல் போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி 

<p>வீட்டு படிக்கட்டில் நின்று போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி </p>

வீட்டு படிக்கட்டில் நின்று போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி 

<p>கண்ணை முடி கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி </p>

கண்ணை முடி கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் மீனாட்சி 

<p>உன் அழகை மறைக்கும் மரம் </p>

உன் அழகை மறைக்கும் மரம் 

<p>மென்மையாக இருக்கும் மீனாட்சி </p>

மென்மையாக இருக்கும் மீனாட்சி 

<p>கண்ணாடியை பார்த்து அழகை ரசிக்கும் மீனாட்சி </p>

கண்ணாடியை பார்த்து அழகை ரசிக்கும் மீனாட்சி 

loader