ஒளிரும் லைட் வெளிச்சத்தில் மிளிரும் மானசா... கியூட் ரியாக்ஷனால் கட்டி போடும் நாயகி!

First Published 30, Jun 2020, 1:24 PM

ஒளிரும் லைட் வெளிச்சத்தில் மிளிரும் மானசா... கியூட் ரியாக்ஷனால் கட்டி போடும் நாயகி!

<p>ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் மானசா </p>

ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் மானசா 

<p>வேற ஒரு ஆங்கிளில் போஸ் கொடுக்கும் மானசா </p>

வேற ஒரு ஆங்கிளில் போஸ் கொடுக்கும் மானசா 

<p>மானசா அழகின்  ரகசியம் என்ன ?</p>

மானசா அழகின்  ரகசியம் என்ன ?

<p>புடவை கட்டி கொண்டு புடவை மேலே தூங்கும் மானசா </p>

புடவை கட்டி கொண்டு புடவை மேலே தூங்கும் மானசா 

<p>புகைப்பட கருவியை வைத்து புகைப்படம் எடுக்கும் மானசா </p>

புகைப்பட கருவியை வைத்து புகைப்படம் எடுக்கும் மானசா 

<p>க்யூட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் மானசா </p>

க்யூட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் மானசா 

<p>ரோஜா பூவை கையில் வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் மானசா </p>

ரோஜா பூவை கையில் வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் மானசா 

<p>ஒளிரும் லைட் வெளிச்சத்தில் மின்னும் மானசா </p>

ஒளிரும் லைட் வெளிச்சத்தில் மின்னும் மானசா 

<p>குழந்தை போல் தலைகாணியை பிச்சி போடும் மானசா </p>

குழந்தை போல் தலைகாணியை பிச்சி போடும் மானசா 

loader