அசப்பில் எமி ஜாக்சன் போல் அழகு..! கவர்ச்சியில் அலப்பறை பண்ணும் இந்த ஹாட் நடிகை யார் தெரியமா?

First Published 28, Feb 2020, 3:14 PM IST

ஹிந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வரும் நடிகை ஸ்ரீராட் கபூர், பார்ப்பதற்கு, ஒரு ஜாடையில் பிரபல நடிகை எமி ஜாக்சன் போல் தோற்றமளிப்பது மட்டும் இன்றி, கவர்ச்சியிலும் தாராளம் காட்டி வருகிறார்.

 

இவரின் அசத்தல் புகைப்பட தொகுப்பு இதோ...

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

Actress Sreerat Kapoor Latest Photo Gallery

loader