காஜல் அகர்வால் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்... சுட்டி குழந்தை முதல் கியூட் ஹீரோயின் வரை... போட்டோ கேலரி

First Published 19, Jun 2020, 2:23 PM

காஜல் அகர்வால் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்... சுட்டி குழந்தை முதல் கியூட் ஹீரோயின் வரை... போட்டோ கேலரி

<p>காஜல் அகர்வால்  சிறுவயதில் தன் அம்மாவுடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படம் </p>

காஜல் அகர்வால்  சிறுவயதில் தன் அம்மாவுடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படம் 

<p>காஜல் சிறுவயதில் இவ்ளோ க்யூட் ஆஹ் !</p>

காஜல் சிறுவயதில் இவ்ளோ க்யூட் ஆஹ் !

<p>காஜல் கேப் போட்டு கொண்டு அழகாக போஸ் கொடுக்கும் அரிய புகைப்படம் </p>

காஜல் கேப் போட்டு கொண்டு அழகாக போஸ் கொடுக்கும் அரிய புகைப்படம் 

<p>காஜல் சிறுவயதிலே அம்புட்டு அழகு </p>

காஜல் சிறுவயதிலே அம்புட்டு அழகு 

<p>காஜல் தன் சகோதரிகளுடன் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட அரிய புகைப்படம் </p>

காஜல் தன் சகோதரிகளுடன் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட அரிய புகைப்படம் 

<p>காஜல் அகர்வால் வெற்றி சின்னத்தை காட்டி சந்தோஷப்படும் காட்சி </p>

காஜல் அகர்வால் வெற்றி சின்னத்தை காட்டி சந்தோஷப்படும் காட்சி 

<p>காஜல் அகர்வால் தன் சகோதரியிடம் அன்பாய் இருக்கும் காட்சி </p>

காஜல் அகர்வால் தன் சகோதரியிடம் அன்பாய் இருக்கும் காட்சி 

<p>காஜல் அகர்வால் குழந்தை பருவத்தில் அழகோ அழகு ...</p>

காஜல் அகர்வால் குழந்தை பருவத்தில் அழகோ அழகு ...

loader