நடிகை திவ்யா உன்னியின் தங்கையை பார்த்திருக்கீங்களா?... அழகில் அக்காவையே மிஞ்சிய க்யூட் போட்டோஸ்...!

First Published 8, Aug 2020, 7:25 PM

நடிகை திவ்யா உன்னியின் தங்கையை பார்த்திருக்கீங்களா?... அழகில் அக்காவையே மிஞ்சிய க்யூட் போட்டோஸ்...!

<p>தன் அம்மாவுடன் திவ்யா உன்னி புகைப்படம்&nbsp;</p>

தன் அம்மாவுடன் திவ்யா உன்னி புகைப்படம் 

<p>நடராஜன் சிலை போல் கொடுக்கும் திவ்யா உன்னி&nbsp;</p>

நடராஜன் சிலை போல் கொடுக்கும் திவ்யா உன்னி 

<p>திவ்யா உன்னியின் தங்கை புகைப்படத்தை பாருங்க அவ்ளோ அழகு&nbsp;</p>

திவ்யா உன்னியின் தங்கை புகைப்படத்தை பாருங்க அவ்ளோ அழகு 

<p>செல்ல குழந்தையுடன் புகைப்படம்&nbsp;</p>

செல்ல குழந்தையுடன் புகைப்படம் 

<p>தன் அப்பாவுடன் குழந்தையிலும் இப்பொழுது இருக்கும் புகைப்படம்&nbsp;</p>

தன் அப்பாவுடன் குழந்தையிலும் இப்பொழுது இருக்கும் புகைப்படம் 

<p>கேரளத்து பைங்கிளி திவ்யா உன்னி&nbsp;</p>

கேரளத்து பைங்கிளி திவ்யா உன்னி 

<p>இவங்க நடிகை மட்டும் இல்லை பாரதநாடியதிலும் பெயர் பெற்றவங்க&nbsp;</p>

இவங்க நடிகை மட்டும் இல்லை பாரதநாடியதிலும் பெயர் பெற்றவங்க 

<p>கண் விழியில் மை வைத்து அழகாக இருக்கும் திவ்யா உன்னி&nbsp;</p>

கண் விழியில் மை வைத்து அழகாக இருக்கும் திவ்யா உன்னி 

<p>நாட்டியம் ஆடும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம்&nbsp;</p>

நாட்டியம் ஆடும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>திரை படத்தில் நடிக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம்&nbsp;</p>

திரை படத்தில் நடிக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

loader