அரை குறை ஆடை... ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சேலை என... கவர்ச்சியில் பிச்சு உதறும் கேத்ரீனா கைஃப்!

First Published 18, Dec 2019, 4:59 PM

அரை குறை ஆடை... ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சேலையில் தோன்றி சும்மா இருக்கும் ரசிகர்களை உசுப்பேற்றும் கேத்ரீனா கைஃ!

ஜிகு ஜிகு ஆடையில் பக்கா போஸ்

ஜிகு ஜிகு ஆடையில் பக்கா போஸ்

கவர்ச்சியில் பிச்சு உதறும் கேத்ரினா

கவர்ச்சியில் பிச்சு உதறும் கேத்ரினா

கண்ணை கட்டும் ட்ரான்ஸ்பரெண்ட் சேலை

கண்ணை கட்டும் ட்ரான்ஸ்பரெண்ட் சேலை

மயக்கும் போஸ்

மயக்கும் போஸ்

கவர்ச்சி சேலையில் கூல் போஸ்

கவர்ச்சி சேலையில் கூல் போஸ்

சிவப்பு சேலையில் அம்புட்டு அழகு போங்க

சிவப்பு சேலையில் அம்புட்டு அழகு போங்க

இவங்க போஸே தனி தினுசு தான்

இவங்க போஸே தனி தினுசு தான்

இதுக்கு மேல ஆடையை குறைக்க முயுமா என்ன?

இதுக்கு மேல ஆடையை குறைக்க முயுமா என்ன?