இணையதளத்தை கலக்கும் அட்லீ - ப்ரியாவின் கியூட் ஸ்டில்ஸ்..!

First Published 8, Dec 2019, 6:15 PM

இணையதளத்தை கலக்கும் அட்லீ - ப்ரியாவின் கியூட் ஸ்டில்ஸ்..!
 

கடற்கரையை ரசித்தபடி நிற்கும் பிரியா

கடற்கரையை ரசித்தபடி நிற்கும் பிரியா

செம்ம ஸ்டைலிஷ் லுக்

செம்ம ஸ்டைலிஷ் லுக்

அட குட்டி பிள்ளை போல் விளையாட்டு

அட குட்டி பிள்ளை போல் விளையாட்டு

அட்லீயின் கை பிடித்து ஆனந்தமாய் ஒரு போஸ்

அட்லீயின் கை பிடித்து ஆனந்தமாய் ஒரு போஸ்

கடலை ரசிக்கும் ப்ரியா

கடலை ரசிக்கும் ப்ரியா

அட்லீ மீது சாய்ந்து ஆயிரம் கதை பேசும் பிரியாவின் கண்கள்

அட்லீ மீது சாய்ந்து ஆயிரம் கதை பேசும் பிரியாவின் கண்கள்