சேலை... மாடர்ன் டிரஸ் என எதில் பார்த்தாலும் அழகு தான்! அஞ்சனா அஞ்சனா கிருதியின் ஹாட் லுக் போட்டோஸ்!

First Published 16, Jul 2020, 2:14 PM

சேலை... மாடர்ன் டிரஸ் என எதில் பார்த்தாலும் அழகு தான்! அஞ்சனா கிரியின் ஹாட் லுக் போட்டோஸ்!

<p>சுடிதார் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சன </p>

சுடிதார் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சன 

<p>படுக்கை அறையில் இருந்து காலை டீ குடிக்கும் அஞ்சனா </p>

படுக்கை அறையில் இருந்து காலை டீ குடிக்கும் அஞ்சனா 

<p>புடைவையை மாஸ் காமிக்கும் அஞ்சனா </p>

புடைவையை மாஸ் காமிக்கும் அஞ்சனா 

<p>பொம்மை மாதிரி அமர்ந்து இருக்கும் அஞ்சனா </p>

பொம்மை மாதிரி அமர்ந்து இருக்கும் அஞ்சனா 

<p>டாப் ஆங்கிளில் ஒரு போஸ் </p>

டாப் ஆங்கிளில் ஒரு போஸ் 

<p>வெரைட்டி வெரைட்டியா டிரஸ் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சனா </p>

வெரைட்டி வெரைட்டியா டிரஸ் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சனா 

<p>பார்க்க பார்க்க கவரும் அஞ்சனா </p>

பார்க்க பார்க்க கவரும் அஞ்சனா 

<p>வீட்டு படிக்கெட்டில் அமர்ந்து ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சனா </p>

வீட்டு படிக்கெட்டில் அமர்ந்து ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் அஞ்சனா 

<p>கவர்ச்சியை கிள்ளி போடும் அஞ்சனா </p>

கவர்ச்சியை கிள்ளி போடும் அஞ்சனா 

<p>புடவையில் கவர்ந்திழுக்கும் அஞ்சனா </p>

புடவையில் கவர்ந்திழுக்கும் அஞ்சனா 

<p>எந்த உடை அணிந்தாலும் பக்காவா பொருந்தும் அழகு </p>

எந்த உடை அணிந்தாலும் பக்காவா பொருந்தும் அழகு 

<p>ரெட் குயின் போல் இருக்கும் அஞ்சனா </p>

ரெட் குயின் போல் இருக்கும் அஞ்சனா 

loader