முழங்காலுக்கு கீழ டிரஸ் போடாத வேதிகா! கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்டி ரசிகர்கள் மனதில் பொறி பறக்கவிடும் ஹாட் கேலரி!

First Published Dec 17, 2019, 2:23 PM IST

முழங்காலுக்கு கீழ டிரஸ் போடாத வேதிகா! கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்டி ரசிகர்கள் மனதில் பொறி பறக்கவிடும் ஹாட் கேலரி!