சுட சுட வெளியான தன்ஷிகாவின் ஹாட் போட்டோஸ்...! கண்கொட்டாமல் பார்க்க தோன்றும் கலர் ஃபுல் புகைப்படங்கள்..!

First Published 27, Nov 2019, 6:59 PM

சுட சுட வெளியான தன்ஷிகாவின் ஹாட் போட்டோஸ்...! கண்கொட்டாமல் பார்க்க தோன்றும் கலர் ஃபுல் புகைப்படங்கள்..!
 

அழகு சிலை போல் அமர்ந்திருக்கும் தன்ஷிகா

அழகு சிலை போல் அமர்ந்திருக்கும் தன்ஷிகா

கியூட் ரியாக்ஷன் சும்மா அள்ளுது

கியூட் ரியாக்ஷன் சும்மா அள்ளுது

சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா... பாடல் பாட தோன்றுதே...

சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா... பாடல் பாட தோன்றுதே...

கண்கொட்டாமல் பார்க்க வைக்கும் அழகு

கண்கொட்டாமல் பார்க்க வைக்கும் அழகு

பார்வையே செம்ம ஹாட்

பார்வையே செம்ம ஹாட்

சுவரில் கை  வைத்துக்கொண்டிருக்கும் அழகு சித்திரம்

சுவரில் கை வைத்துக்கொண்டிருக்கும் அழகு சித்திரம்

ஹாட் போஸ் கொடுத்தாலும் செம்ம கியூட் நீங்க

ஹாட் போஸ் கொடுத்தாலும் செம்ம கியூட் நீங்க

வாவ்... சொல்லவைக்கும் புகைப்படம்

வாவ்... சொல்லவைக்கும் புகைப்படம்