வண்ண வண்ண சேலையில்... வானவில் போன்ற அழகில் நடிகை ரித்விக்கா வெளியிட்ட கண்கவர் கிளிக்ஸ்..!

First Published Dec 4, 2019, 11:55 AM IST

வண்ண வண்ண சேலையில்... வானவில் போன்ற அழகில் நடிகை ரித்விக்கா வெளியிட்ட கண்கவர் கிளிக்ஸ்..!