முரட்டு சிங்கிளாக... திருமணமே வேண்டாம் என வாழும் நடிகைகள்!

First Published 1, Aug 2020, 2:26 PM

முரட்டு சிங்கிளாக...  திருமணமே வேண்டாம் என வாழும் நடிகைகள்!

<p>நடிகை அனுஷ்கா வயது 38 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை அனுஷ்கா வயது 38 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை ரம்யாநம்பிசன் வயது 34 இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை </p>

நடிகை ரம்யாநம்பிசன் வயது 34 இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை 

<p>நடிகை கோவை சரளா வயது 58 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை கோவை சரளா வயது 58 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை நக்மா வயது 45 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை நக்மா வயது 45 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை திரிஷா வயது 37 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை திரிஷா வயது 37 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை அஞ்சலி வயது 34 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை அஞ்சலி வயது 34 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை பூர்ணா வயது 31 இன்னும் திடுமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை பூர்ணா வயது 31 இன்னும் திடுமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை பிந்து மாதவி வயது 34 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை பிந்து மாதவி வயது 34 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை சதா வயது 36 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை சதா வயது 36 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை நிர்மலா வயது 72 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை நிர்மலா வயது 72 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை கௌசல்யா வயது 40 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை கௌசல்யா வயது 40 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை மௌனிகா வயது 48 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை மௌனிகா வயது 48 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை தபு வயது 49 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை தபு வயது 49 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

<p>நடிகை சச்சு வயது 72 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை </p>

நடிகை சச்சு வயது 72 இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை 

loader