2 குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்று கொண்ட பிரபல நடிகைகள்..! யார் யார் தெரியுமா...?

First Published 26, Jun 2020, 2:43 PM

2 குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்று கொண்ட பிரபல நடிகைகள்..! யார் யார் தெரியுமா...?

<p>நடிகை ரஜினிக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழ்நதை </p>

நடிகை ரஜினிக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழ்நதை 

<p>நடிகை வனிதாவுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இரண்டு பெண் குழந்தைகள் </p>

நடிகை வனிதாவுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இரண்டு பெண் குழந்தைகள் 

<p>நடிகை சிவரஞ்சனி இரண்டு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பெற்று எடுத்தன </p>

நடிகை சிவரஞ்சனி இரண்டு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பெற்று எடுத்தன 

<p>நடிகை ரவினா டாண்டன் ஆழவந்த படத்தில் ஹீரோயினாக இருக்கும் நடிகை இவங்களுக்கு 4 குழந்தை 2 குழ்நதை பெற்று எடுத்தன 2 குழந்தை தத்து எடுத்துக்கொண்டார் </p>

நடிகை ரவினா டாண்டன் ஆழவந்த படத்தில் ஹீரோயினாக இருக்கும் நடிகை இவங்களுக்கு 4 குழந்தை 2 குழ்நதை பெற்று எடுத்தன 2 குழந்தை தத்து எடுத்துக்கொண்டார் 

<p>நடிகை மாதவிக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் </p>

நடிகை மாதவிக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் 

<p>ப்ரீத்தா மற்றும் ஹரிக்கு பிறந்த மூன்று ஆண் குழந்தைகள் </p>

ப்ரீத்தா மற்றும் ஹரிக்கு பிறந்த மூன்று ஆண் குழந்தைகள் 

<p>நடிகை ராதாவுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தை மற்றும்  ஒரு ஆண் குழந்தை </p>

நடிகை ராதாவுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தை மற்றும்  ஒரு ஆண் குழந்தை 

<p>நடிகை ரம்பாவுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தையும் ஒரு ஆண் குழந்தை பெற்று எடுத்தன </p>

நடிகை ரம்பாவுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தையும் ஒரு ஆண் குழந்தை பெற்று எடுத்தன 

loader