லோ நெக் உடை... ஊரடங்கில் செம்ம ஹாட் நடிகையாக மாறிய நந்திதா ஸ்வேதா..! கண்ணை கட்டும் ஸ்டில்ஸ்

First Published 15, Jul 2020, 7:32 PM

லோ நெக் உடை... ஊரடங்கில் செம்ம ஹாட் நடிகையாக மாறிய நந்திதா ஸ்வேதா..! கண்ணை கட்டும் ஸ்டில்ஸ் 
 

<p>கண்ணில் கண்ணாடியோடு செம்ம கெத்தாக அமர்ந்திருக்கும் நந்திதா </p>

கண்ணில் கண்ணாடியோடு செம்ம கெத்தாக அமர்ந்திருக்கும் நந்திதா 

<p>கண்பேசும் அழகு </p>

கண்பேசும் அழகு 

<p>படுக்கை அறையில் படு ஹாட் </p>

படுக்கை அறையில் படு ஹாட் 

<p>கருப்பு உடையில் கண்ணே கூசுதே </p>

கருப்பு உடையில் கண்ணே கூசுதே 

<p>மெல்லிய இடையை மிளிர கட்டும் பிரகதி </p>

மெல்லிய இடையை மிளிர கட்டும் பிரகதி 

<p>கவர்ச்சி புலியோ...</p>

கவர்ச்சி புலியோ...

<p>செய்து வைத்த சிலையோ </p>

செய்து வைத்த சிலையோ 

<p>கியூட் செல்பி </p>

கியூட் செல்பி 

<p>கண் கொண்டு பார்ப்பாயோ...</p>

கண் கொண்டு பார்ப்பாயோ...

loader