ஒரே ஒரு போட்டோ ஷூட்... ஒட்டு மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டிய லாஸ்லியா! சும்மா கும்முனு சூடேற்றும் ஜம்... ஜம்... கிளிக்ஸ்!

First Published 11, Jan 2020, 3:28 PM IST

ஒரே ஒரு போட்டோ ஷூட்... ஒட்டு மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டிய லாஸ்லியா! சும்மா கும்முனு சூடேற்றும் ஜம்... ஜம்... கிளிக்ஸ்!

கழுத்தில் கை வைத்து கிளாஸ்சி லுக்

கழுத்தில் கை வைத்து கிளாஸ்சி லுக்

கண்ணும்... கண்ணும் நோக்கியா...

கண்ணும்... கண்ணும் நோக்கியா...

லைட்டா கவர்ச்சி காட்டி சிலிர்க்க வைக்கும் லாஸ்லியா

லைட்டா கவர்ச்சி காட்டி சிலிர்க்க வைக்கும் லாஸ்லியா

வாவ்... மெல்லிய சிரிப்பு

வாவ்... மெல்லிய சிரிப்பு

விழிகளால் மாயம் செய்யும் மாய கன்னி

விழிகளால் மாயம் செய்யும் மாய கன்னி

ஏக்க சக்க அழகில்... ஒட்டு மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டிய லாஸ்லியா

ஏக்க சக்க அழகில்... ஒட்டு மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டிய லாஸ்லியா

ஒரே புகைப்படத்தில் ஒட்டு மொத்த லேட்டஸ்ட் போஸ்

ஒரே புகைப்படத்தில் ஒட்டு மொத்த லேட்டஸ்ட் போஸ்

loader