'ஆயுத எழுத்து' பட நடிகை இஷா தியோல்..! தன்னுடைய குழந்ததோடு இருக்கும் Exclusive புகைப்படம்!

First Published 20, Oct 2019, 6:20 PM

'ஆயுத எழுத்து' பட நடிகை ஈஷா தியோல்..! தன்னுடைய குழந்ததோடு இருக்கும் Exclusive புகைப்படம்!
 

தன்னுடைய கியூட் பேபியுடன் இஷா

தன்னுடைய கியூட் பேபியுடன் இஷா

விருந்தினராக வந்த இஷா

விருந்தினராக வந்த இஷா

குழந்தையை அனைவருக்கும் காட்டிய போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்

குழந்தையை அனைவருக்கும் காட்டிய போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்

இப்போதும் அதே சிரிப்பு

இப்போதும் அதே சிரிப்பு

குட்டி தேவதை போல் இருக்கும் இஷாவின் மகள்

குட்டி தேவதை போல் இருக்கும் இஷாவின் மகள்

இஷா இப்போதும் அதே அழகு தான்

இஷா இப்போதும் அதே அழகு தான்

loader