குழந்தை பெற்ற பின்பும் கவர்ச்சியில் மிரட்டும் எமி..! அம்மா ஆனாலும் அடங்காத அட்ராசிட்டி!

First Published 27, Dec 2019, 2:04 PM

குழந்தை பெற்ற பின்பும் கவர்ச்சியில் மிரட்டும் எமி..! அம்மா ஆனாலும் அடங்காத அட்ராசிட்டி!

பாலை வனத்தில் பச்சை நிற உடையில் எமி

பாலை வனத்தில் பச்சை நிற உடையில் எமி

வெள்ளை நிற உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் எமி

வெள்ளை நிற உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் எமி

கவர்ச்சி காட்டுவதில் தாறு மாறு

கவர்ச்சி காட்டுவதில் தாறு மாறு

செல்ல மகனுடன் சூப்பர் கிளிக்

செல்ல மகனுடன் சூப்பர் கிளிக்

கருப்பு உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் நாயகி

கருப்பு உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் நாயகி

அசர வைக்கும் கவர்ச்சியில் எமி

அசர வைக்கும் கவர்ச்சியில் எமி

சிவப்பு நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

சிவப்பு நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

அழகிய நடை

அழகிய நடை

அசரவைக்கும் அழகு

அசரவைக்கும் அழகு

வாவ்... அம்மா ஆனாலும் எமியின் கவர்ச்சி அட்ராசிட்டி

வாவ்... அம்மா ஆனாலும் எமியின் கவர்ச்சி அட்ராசிட்டி