நடிகைகளை மிஞ்சும் பேரழகு மனைவி அமைந்த நடிகர்கள்..!

First Published 19, Jun 2020, 12:47 PM

நடிகைகளை மிஞ்சும் பேரழகு மனைவி அமைந்த நடிகர்கள்..!

<p>நடிகர் சாந்தனுவின்  மனைவி கீர்த்தி </p>

நடிகர் சாந்தனுவின்  மனைவி கீர்த்தி 

<p>நடிகர் சக்தியின் மனைவி ஸ்மிர்தி </p>

நடிகர் சக்தியின் மனைவி ஸ்மிர்தி 

<p>நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் மனைவி லட்சுமி உஜ்ஜைனி </p>

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் மனைவி லட்சுமி உஜ்ஜைனி 

<p>நடிகர் பரத்தின் மனைவி ஜேஷ்லி ஜோஷுவா </p>

நடிகர் பரத்தின் மனைவி ஜேஷ்லி ஜோஷுவா 

<p>நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் மனைவி சிவரஞ்சனி </p>

நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் மனைவி சிவரஞ்சனி 

<p>நடிகர் ஜெயம் ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி </p>

நடிகர் ஜெயம் ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி 

<p>நடிகர் நகுல்யின் மனைவி ஸ்ருதி </p>

நடிகர் நகுல்யின் மனைவி ஸ்ருதி 

loader