பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் இடையே குறைக்கப்பட்டு இருந்ததால், பொதுமக்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களிடேயே சேமிப்பு திட்டத்திற்கான ஆர்வம் குறையும் என கணிக்கப்பட்டு இருந்தது. 

இந்நிலையில் பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான, வட்டி விகிதம் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி, அக்டோபர் 1 முதல் டிசம்பர் 31 வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில், PPF மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் என பல திட்டங்களில் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன்படி, PPF - 7.6 To 8 பெண் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்புத் திட்டமான சுகன்யா சம்ரிதி - 8.1 லிருந்து 8.5 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.

கிசான் விகாஸ் பத்திரம் மூலம் பெறப்படும் வட்டி - 7.3 % - 7.7 % ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பத்திரம் நிறைவடையும் காலமான 118 மாதத்தில் இருந்து 112 மாதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது  குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களுக்கு மட்டும் வட்டி விகிதத்தை மத்திய அரசு அதிகரித்து இருந்தாலும்,  தபால் அலுவலக சேமிப்புக்கணக்கின் வட்டி விகிதம் ஏற்கனவே இருந்த மாதிரியே 4 சதவிகிதமாக மட்டுமே  உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.