கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலையில் ஏற்ற இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, 

22 கேரட் ஆபரணத்தங்கம் 

22 கேரட் ஆபரணத்தங்கம் கிராம் ஒன்று ரூ.2,872 கும், சவரன் ரூபாய் ரூ. 22,976-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு  வருகிறது.  

இதேபோன்று, 24 கேரட் தங்கத்தின்  விலை கிராம் ஒன்று ரூ.3,016-க்கும், சவரன் ரூபாய் ரூ.24,128-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வெள்ளி விலை நிலவரம் 

ஒரு கிராம் வெள்ளி 40.20 காசுக்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.40,200 க்கு  விற்பனை செய்யப்படுகிறது.