life-style

07-Jun-2023, 08:20:48 pm

பல இதயங்களைக் கொண்ட அற்புதமான உயிரினங்கள்..!!

Image credits: Getty

ஆக்டோபஸ்

ஆக்டோபஸ்க்கு 3 இதயங்கள் உள்ளன. ஒன்று அவற்றின் இரத்த ஓட்ட அமைப்பு முழுவதும் இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய, இரண்டு அவற்றின் செவுள்கள் வழியாக இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய.
 

Image credits: Getty

ஸ்க்விட்

 ஆக்டோபஸ் போலவே இதற்கும் 3 இதயங்கள் உள்ளன. இந்த இதயங்கள் ஆக்டோபஸின் இதயங்களின் அதே செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன.

Image credits: Getty

மண்புழுக்கள்

மண்புழுக்களுக்கு 5 இதயங்கள் உள்ளன. மண்புழுக்கள் பொதுவாக மிகச் சிறியவை, ஆனால் ராட்சத மண்புழுக்கள் என்று அழைக்கப்படும் சில இனங்கள் உள்ளன.
 

Image credits: Getty

ஹாக்ஃபிஷ்

அதிக அளவு சேறுகளை உற்பத்தி செய்யும் திறனில் பிரபலமானது. இதற்கு 4 இதயங்கள் உள்ளன. ஒன்று முக்கிய சுற்றோட்ட உறுப்பாக செயல்படுகிறது, மற்ற மூன்று அது உந்தி சக்தியை நிரப்புகிறது.

Image credits: Getty

கட்ஃபிஷ்

 ஆக்டோபஸ் மற்றும் ஸ்க்விட் போலவே கட்ஃபிஷுக்கு 3 இதயங்கள் உள்ளன. இதன் இதய செயல்பாடுகள் கூட ஆக்டோபஸ் மற்றும் ஸ்க்விட் போல் உள்ளது.

Image credits: Getty

கரப்பான் பூச்சிகள்

கடுமையான சூழ்நிலைகளிலும் கடுமையான காயங்களுடனும் உயிர்வாழும் திறன் உள்ளது. இதை கொல்ல மிகவும் கடினமாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இதற்கு 13 இதயங்கள் இருப்பதுதான்.

Image credits: Getty

குதிரை

ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் 5 இதயங்கள் உள்ளன. குதிரைகள் உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்றன. பெரும்பாலான நவீன குதிரைகள் ஆசியாவைச் சேர்ந்த காட்டு குதிரைகளிலிருந்து வந்தவை.
 

Image credits: Getty

மனிதர்கள்

மனிதர்கள் 2 இதயங்களுடன் பிறக்கவில்லை. ஆனால் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை போது,   அசல் இதயம் ஓரளவு செயல்படும். எனவே, புதிய இதயம் பழைய இதயத்தில் ஒட்டப்படுகிறது.

Image credits: Getty
Find Next One