சாதனங்கள்

vodafone

வோடபோன் அதிரடி சலுகை...! 168 நாட்கள் ப்ரீ ..!

வோடபோன் ப்ரீபெய்ட் வாடிக்கையளர்களுக்கு மிக சிறந்த சலுகையை அறிவித்து உள்ளது நிறுவனம். அதன்படி, ரூ.597 விலையில், 168 நாட்கள் கால அவகாசத்துடன் இந்த சலுகை அறிவித்து உள்ளது. ஆனால் இதற்கு முன்னதாக, ஏர்டெல் நிறுவனம் ரூ.597 இல் ஒரு சலுகையை அறிவித்து இருந்தது என்பது குறிபிடத்தக்கது. 
 

Gadget News (கேஜெட் செய்தி): Tech up with the Latest Gadget News from India and around the world. Hit the headlines with the Newly Launched Gadgets top stories and trending Gadgets. Gadgets play an important and invaluable role in our daily life. They made the life more luxurious and utilize the efficiency with the motive to solve the life complexities. Catch up with the latest updates on laptops, tablets, mobile phones, cameras, televisions over their features, specifications, prices and gadget reviews about the latest smartphone reviews, laptop reviews, photos and Product updates for new Gadgets like smart phones. Get the details about the Upcoming gadgets and many more gadget updates online at Asianet News Tamil.