உண்மையான பர்த்டேவே "ஆடை இல்லாமல் இருப்பது தான்"...! அமலா பால் படத்தின் "ஆடை ட்ரெய்லர்"..!