Silver Chain  

(Search results - 1)
  • if we wear silver chain it will give benefits to our healthif we wear silver chain it will give benefits to our health

    life-styleJul 9, 2019, 8:33 PM IST

    காலில் கொலுசு அணிந்தால் இவ்வளவு நன்மையா..?

    நகைகள் என்பது தமிழர் பாரம்பரியத்தில் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த ஒன்று. நகைகள் அணிவதன் மூலம் நம் உடலில் உள்ள முக்கிய வர்மப் புள்ளிகளைத்தூண்டி நம் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் பராமரிக்கிறது.