Newly Married Bride  

(Search results - 1)
  • marrige

    life-style25, Oct 2018, 5:11 PM

    கல்யாணம் ஆன புதுப்பெண்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும் ஏக்கங்கள்!

    ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் திருமணம் என்ற கேம் சேஞ்சிங் தருணம் முக்கியமானது அது பலருக்கு நல்ல மாற்றமாகவும், சிலருக்கு சறுக்கலாகவும் இருக்கலாம். ஆண்களை விட இது பெண்களுக்கு சற்று கடினம் அணி மாறி விளையாட வேண்டும். புதிய வீரர்களுடன் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள வேண்டும்.