டெக் டிப்ஸ்

PSLVc

விண்ணில் சீறிப்பாய்ந்தது பி.எஸ்.எல்.வி. சி-46... கொண்டாட்டத்தில் குதுகலித்த விஞ்ஞானிகள்!!

ரிசாட்-2பி ரேடார் செயற்கைக்கோளுடன், பி.எஸ்.எல்.வி. சி-46 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுவிட்டது.