காஞ்சிபுரம்

tortoise

இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கும் ஆமைகள்! மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் பரபரப்பு!

கடல் வாழ் உயிரினங்களில் முக்கியமானது ஆமைகள். மனிதனின் உணவுச்சங்கிலியில் முக்கிய இடத்தினை ஆமைகள் வகிக்கின்றன.

accident
firework
transgender fight
newzealand
VGP
America women
dead body
Helmet
Whatsapp
Murder