ஒரே நாள் மழைக்கு சென்னை எப்படி இருக்குனு பாருங்க மக்களே..!

​​​​​​