உலகமே பணம் மற்றும் செக்ஸ் இவை இரண்டில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவது யாவரும் அறிந்த விஷயம். அதில் எந்தெந்த நாட்டு மக்கள் எந்தெந்த விஷயத்திற்கு எவ்வளவு  முக்கியத்துவம் கொடுத்து உள்ளார்கள் என்பதை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக புரித்துக் கொள்ளலாம் 

அதுமட்டுமில்லாமல், பொதுவாகவே இந்தியர்கள் வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த மூன்று தினங்களில் தான் அதிகமாக பார்ன் வீடியோஸ் பார்க்கிறார்களாம்.