தஞ்சை குடமுழுக்கு விழா ஏற்பாடு சிறப்பு புகைப்பட தொகுப்பு

First Published 31, Jan 2020, 2:57 PM IST

தஞ்சை குடமுழுக்கு விழா ஏற்பாடு சிறப்பு புகைப்பட தொகுப்பு

வண்ண ஒவியம்

வண்ண ஒவியம்

சுவற்றில் வண்ணமயம் தயார் நிலையில்

சுவற்றில் வண்ணமயம் தயார் நிலையில்

யாகசாலைக்கு தயாராக பொருட்கள்

யாகசாலைக்கு தயாராக பொருட்கள்

யானையில் கலசத்தீர்த்தம்

யானையில் கலசத்தீர்த்தம்

அதிகாலை முதல் புஜையில் பக்தர்கள்

அதிகாலை முதல் புஜையில் பக்தர்கள்

தலையில்முளைப்பாரி யுடன் ஊர்வலமாக வரும் பெண்கள்

தலையில்முளைப்பாரி யுடன் ஊர்வலமாக வரும் பெண்கள்

பனிப்பொழியில் கோபுரம்

பனிப்பொழியில் கோபுரம்

யாகசாலை புஜைக்கு மேல தாளத்துடன் வரும் புரோகிதர்கள்

யாகசாலை புஜைக்கு மேல தாளத்துடன் வரும் புரோகிதர்கள்

சிறப்புப் புஜை

சிறப்புப் புஜை

சிறப்பு பந்தல் வகை

சிறப்பு பந்தல் வகை

வண்ணமயத்தில் யாககுண்டம்

வண்ணமயத்தில் யாககுண்டம்

இறுதிக் கட்ட வண்ணமயமாகும் சுற்று சுவர்கள்

இறுதிக் கட்ட வண்ணமயமாகும் சுற்று சுவர்கள்

கோவில் உட்புறம்

கோவில் உட்புறம்

கோபுரம்

கோபுரம்

தத்துருவமாக யாகசாலை

தத்துருவமாக யாகசாலை

வண்ணவண்ண கோலத்தில் யாகசாலை

வண்ணவண்ண கோலத்தில் யாகசாலை

மூத்த குருமார்கள் ஆசியுடன்

மூத்த குருமார்கள் ஆசியுடன்

வண்ண விளக்கில் ஜொலிக்கும் தஞ்சை நந்தி மணிமண்டபம்

வண்ண விளக்கில் ஜொலிக்கும் தஞ்சை நந்தி மணிமண்டபம்

அதிகாலை புஜை ஆரம்பம்

அதிகாலை புஜை ஆரம்பம்

வண்ண விளக்கில் கோபுரம்

வண்ண விளக்கில் கோபுரம்

இரவில் ஜொலிக்கும் கோபுரம்

இரவில் ஜொலிக்கும் கோபுரம்

பனிப்பொழிவில் நூலைவாயில்

பனிப்பொழிவில் நூலைவாயில்

தயாராக புரோகிதர்கள்

தயாராக புரோகிதர்கள்

கோவில் உட்புறம் பகுதியில் வருகிறார்கள்

கோவில் உட்புறம் பகுதியில் வருகிறார்கள்

வண்ண கோலத்தில் புஜை ஆரம்பம்

வண்ண கோலத்தில் புஜை ஆரம்பம்

தயாராக யாகசாலை

தயாராக யாகசாலை

ஜொலிக்கும் சுற்று சுவர்

ஜொலிக்கும் சுற்று சுவர்

மெய் மறந்த மாணவன்

மெய் மறந்த மாணவன்

கலர் கலராக ஜொலிக்கும் யாகசாலை

கலர் கலராக ஜொலிக்கும் யாகசாலை

loader