திருநங்கையை விளையாட தடை விதித்த உலக ரக்பி கழகம் கொதிதெழுந்த வீரர்கள்..வெடிக்கும் சர்ச்சை !

First Published Nov 25, 2020, 2:14 PM IST

உலகப் போட்டிகளில் இருந்து திருநங்கைகளை தடுக்கும் முதல் சர்வதேச விளையாட்டு கூட்டமைப்பு உலக ரக்பி ஆகும்
 

<p>கிரேஸ் மெக்கென்சி 2018 ஆம் ஆண்டில் ரக்பி விளையாடத் தொடங்கினார். சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ஒரு தொழில்நுட்ப மாநாட்டில், ஒரு சில ரகர்கள் அவரை அணுகினர், அவர் ஒரு பொழுதுபோக்கு குழுவுக்கு முயற்சி செய்ய பரிந்துரைத்தார். ஒரு திருநங்கை விளையாட்டு வீரராக, மெக்கன்சி ஒரு விளையாட்டில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றார், அதன் சர்வதேச நிர்வாக குழு "அனைவருக்கும் ரக்பி" என்ற தாரக மந்திரத்தை ஊக்குவித்தது.<br />
&nbsp;</p>

கிரேஸ் மெக்கென்சி 2018 ஆம் ஆண்டில் ரக்பி விளையாடத் தொடங்கினார். சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ஒரு தொழில்நுட்ப மாநாட்டில், ஒரு சில ரகர்கள் அவரை அணுகினர், அவர் ஒரு பொழுதுபோக்கு குழுவுக்கு முயற்சி செய்ய பரிந்துரைத்தார். ஒரு திருநங்கை விளையாட்டு வீரராக, மெக்கன்சி ஒரு விளையாட்டில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றார், அதன் சர்வதேச நிர்வாக குழு "அனைவருக்கும் ரக்பி" என்ற தாரக மந்திரத்தை ஊக்குவித்தது.
 

<p><strong>ரக்பி என்னைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு, நான் ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தேன், ”என்று 26 வயதான மெக்கென்சி, தனது பாலின அடையாளத்தை மதிக்காதவர்களை அடிக்கடி சந்திப்பதாக விளக்கினார். "ரக்பியில், நான் யார் என்று என்னை ஏற்றுக்கொண்டவர்களைக் கண்டேன்</strong><br />
&nbsp;</p>

ரக்பி என்னைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு, நான் ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தேன், ”என்று 26 வயதான மெக்கென்சி, தனது பாலின அடையாளத்தை மதிக்காதவர்களை அடிக்கடி சந்திப்பதாக விளக்கினார். "ரக்பியில், நான் யார் என்று என்னை ஏற்றுக்கொண்டவர்களைக் கண்டேன்
 

<p>ஒலிம்பிக் மற்றும் பெண்கள் ரக்பி உலகக் கோப்பை போன்ற உலகளாவிய போட்டிகளில் பங்கேற்கும் திருநங்கைகளுக்கு தடை விதித்த முதல் சர்வதேச விளையாட்டு நிர்வாகக் குழுவாக உலக ரக்பி ஆனது. உள்நாட்டு ரக்பி போட்டிகளில் பங்கேற்க திருநங்கைகளுக்கு தொடர்ந்து அனுமதிக்கலாமா என்பதை ஒவ்வொரு நாடும் தீர்மானிக்க முடியும்<br />
&nbsp;</p>

ஒலிம்பிக் மற்றும் பெண்கள் ரக்பி உலகக் கோப்பை போன்ற உலகளாவிய போட்டிகளில் பங்கேற்கும் திருநங்கைகளுக்கு தடை விதித்த முதல் சர்வதேச விளையாட்டு நிர்வாகக் குழுவாக உலக ரக்பி ஆனது. உள்நாட்டு ரக்பி போட்டிகளில் பங்கேற்க திருநங்கைகளுக்கு தொடர்ந்து அனுமதிக்கலாமா என்பதை ஒவ்வொரு நாடும் தீர்மானிக்க முடியும்
 

<p>சிஸ்ஜெண்டர் பெண்களைக் கையாளும் போது திருநங்கைகளுக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று அவர்கள் கவலைப்படுவதாக ரக்பி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். (சிஸ்ஜெண்டர் மக்கள் என்பது பாலின அடையாளம் பிறக்கும்போதே ஒதுக்கப்பட்ட பாலினத்துடன் பொருந்துகிறது.)<br />
&nbsp;</p>

சிஸ்ஜெண்டர் பெண்களைக் கையாளும் போது திருநங்கைகளுக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று அவர்கள் கவலைப்படுவதாக ரக்பி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். (சிஸ்ஜெண்டர் மக்கள் என்பது பாலின அடையாளம் பிறக்கும்போதே ஒதுக்கப்பட்ட பாலினத்துடன் பொருந்துகிறது.)
 

<p>டெஸ்டோஸ்டிரோன் தடுப்பின் ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, பெண்கள் தங்கள் தொடைகளில் தசை வலிமையைப் பராமரித்ததாகவும், 5 சதவிகித தசை வெகுஜனத்தை இழந்ததாகவும் 11 திருநங்கைகளின் ஒரு முக்கிய ஸ்வீடிஷ் ஆய்வில் காட்டிய சில மாதங்களுக்குப் பிறகு உலக ரக்பி தடை அறிவிக்கப்பட்டது.</p>

டெஸ்டோஸ்டிரோன் தடுப்பின் ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, பெண்கள் தங்கள் தொடைகளில் தசை வலிமையைப் பராமரித்ததாகவும், 5 சதவிகித தசை வெகுஜனத்தை இழந்ததாகவும் 11 திருநங்கைகளின் ஒரு முக்கிய ஸ்வீடிஷ் ஆய்வில் காட்டிய சில மாதங்களுக்குப் பிறகு உலக ரக்பி தடை அறிவிக்கப்பட்டது.

Today's Poll

எத்தனை பிளேயர்களுடன் விளையாட விரும்புவீர்கள்?