விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் உதவியுடன் உலகளாவிய செஸ் லீக்..!டெக் மகேந்திரா நிறுவனத்தின் அதிரடி முன்னெடுப்பு

First Published Feb 22, 2021, 9:15 PM IST

விஸ்வநாதன் ஆனந்துடன் இணைந்து டெக் மகேந்திரா நிறுவனம் உலகளாவிய செஸ் லீக்கை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது.