சாயிஷா ஆர்யாவின் விதவிதமான புகைப்படங்கள்..!

First Published 28, May 2019, 6:21 PM IST

சாயிஷா ஆர்யாவின் விதவிதமான புகைப்படங்கள்..!

மின்னும் ஒளியில் மௌன சிரிப்பு..!

மின்னும் ஒளியில் மௌன சிரிப்பு..!

சிரிப்பில் கைதுசெய்ய விட்டாய் என்னவளே..

சிரிப்பில் கைதுசெய்ய விட்டாய் என்னவளே..

ஒருநாளும் பிரியாத வரம் வேண்டும் என்ன சொல்லு ஆர்யா..!

ஒருநாளும் பிரியாத வரம் வேண்டும் என்ன சொல்லு ஆர்யா..!

சந்தோஷ தருணத்தில் சாயிஷா மற்றும் ஆர்யா..!

சந்தோஷ தருணத்தில் சாயிஷா மற்றும் ஆர்யா..!

தன்னை மறந்த போஸ் கொடுத்த சாயிஷா..

தன்னை மறந்த போஸ் கொடுத்த சாயிஷா..

அழகாய் வசியம் செய்யும் மௌன சிரிப்பில் சாய்ஷா..!

அழகாய் வசியம் செய்யும் மௌன சிரிப்பில் சாய்ஷா..!

loader