கொரோனா கால ஓய்வில் மு.க.அழகிரி மருமகளா இப்படி..?

First Published 18, Jun 2020, 4:34 PM

கொரோனா பலரையும் வீட்டுக்குள் முடங்க வைத்துவிட்டது. இந்த ஓய்வை பலரும் உபயோகமாக கழித்து வருகின்றனர். தங்கள்ளுக்கு பிடித்த பொழுதுபோக்கு, ஓவியம் வரைதல் என நேரத்தை செலவிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் மு.க.அழகிரி மகன் தயா அழகிரியின் மனைவி அனுஷா மாடர்ன் ஓவியங்களை வரைந்து தள்ளுகிறார். இதோ அவர் வரைந்த ஓவியங்கள்...

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

<p>Anusha alagiri</p>

Anusha alagiri

loader