மேலாடை நீக்கி... கையில் கீழ் தாடையை குத்த வைக்கும் கவர்ச்சி... அதிர்ச்சியூட்டும் அமெயா மேத்யூ..!

First Published 4, Mar 2020, 5:28 PM IST

மலையாள நடிகை அமெயா மேத்யூ. மலையாளத்தில் ஆடு-2 படத்தில் அறிமுகமானவர். இதுவரை மூன்று படங்களில் நடித்துள்ளார். கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்டும் இவர் பிரபல மாடலும்கூட..

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

Ameya Mathew

loader