சிரிப்பால் வசியம் செய்யும் சாய் பல்லவியின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள்..!

First Published 28, May 2019, 7:16 PM IST

சிரிப்பால் வசியம் செய்யும் சாய் பல்லவியின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள்..!

சிதறடிக்கும் அழகு சிரிப்பில் சாய் பல்லவி..

சிதறடிக்கும் அழகு சிரிப்பில் சாய் பல்லவி..

மீண்டும் ஞாபகப் படுத்தும் மலர் டீச்சர்..!

மீண்டும் ஞாபகப் படுத்தும் மலர் டீச்சர்..!

இதயமே கொள்ளை போகும் செய்யும் சாய் பல்லவி..

இதயமே கொள்ளை போகும் செய்யும் சாய் பல்லவி..

பார்ப்பவரை எல்லாம் மயக்கும் சிரிப்பழகி..!

பார்ப்பவரை எல்லாம் மயக்கும் சிரிப்பழகி..!

சிரிப்பில் கைது செய்யும் சாய் பல்லவி..

சிரிப்பில் கைது செய்யும் சாய் பல்லவி..

சிரிப்பால் அடிக்கும் ரவுடி பேபி..!

சிரிப்பால் அடிக்கும் ரவுடி பேபி..!

loader