கொஞ்சிப்பேசிடக் கூப்பிடும் நடிகை ரம்யா நம்பீசன்... அட, அவர்தான் இவரா..?

First Published 19, Feb 2020, 5:57 PM IST

தமிழ், மலையாளம் உள்ளிட்ட சில மொழிப்படங்களில் நடித்து வருபவர் ரம்யா நம்பீசன். தற்போது சில தொலைக்காட்சி பாட்டுக்கச்சேரி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று வருகிறார். மிகச்சிறந்த பாடகராகவும் அறியப்படுபவர். கொஞ்சிப்பேசிட வேணாம் என்கிற பாடல் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் கொஞ்சிப்பேசி வருபவர். சரி, டைட்டிலில் உள்ள படத்தில் இருப்பவருக்கும் இவருக்கும் என்ன உறவாம்? எனக் கேட்பவர்கள் அப்படியே கடைசி போட்டோவுக்கு வாருங்கள். விடை காத்திருக்கிறது. 

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

Ramya Nambeesan

ரம்யா நம்பிசனுடன் இருக்கும் இவர் வேறு யாருமல்ல... அவரது உடன் பிறந்த சகோதரர்..!

ரம்யா நம்பிசனுடன் இருக்கும் இவர் வேறு யாருமல்ல... அவரது உடன் பிறந்த சகோதரர்..!

loader