ஒட்டு மொத்த அழகில்... மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டும் விஜயின் நாயகி மாளவிகா மோஹனன் ! குதூகல கிளிக்ஸ்!

First Published Feb 1, 2020, 5:23 PM IST

ஒட்டு மொத்த அழகில்... மொத்த நடிகைகளையும் ஓரம் கட்டும் விஜயின் நாயகி மாளவிகா மோஹனன் ! குதூகல கிளிக்ஸ்!