குட்டை டவுசரில் கும்மியடிக்கும் கவர்ச்சி... உடலை நெளித்து இளசுகளை முறுகேற்றும் ஈஷா ரெப்பா!

First Published 7, Jan 2020, 12:30 PM IST

குட்டை டவுசரில் கும்மியடிக்கும் கவர்ச்சி...  உடலை நெளித்து இளசுகளை முறுகேற்றும் ஈஷா ரெப்பா!

குட்ட டவுசரில் செம்ம ஹாட்

குட்ட டவுசரில் செம்ம ஹாட்

கிறங்க வைக்கும் கவர்ச்சி

கிறங்க வைக்கும் கவர்ச்சி

பார்த்தாலே பற்றி கொள்ளும் ஹாட்

பார்த்தாலே பற்றி கொள்ளும் ஹாட்

தாறு மாறு போஸ்

தாறு மாறு போஸ்

தெறிக்கவிடும் கவர்ச்சி

தெறிக்கவிடும் கவர்ச்சி

புது புது போஸில் இளசுகளை முருகேற்றும் ஈஷா

புது புது போஸில் இளசுகளை முருகேற்றும் ஈஷா

உடலை நெளித்து உசுப்பேற்றும் நாயகி

உடலை நெளித்து உசுப்பேற்றும் நாயகி

குட்டை டவுசரில் ஓவர் அழகு

குட்டை டவுசரில் ஓவர் அழகு

சேரில் அமர்ந்து ரசிகர்களை கவரும் ஈஷா

சேரில் அமர்ந்து ரசிகர்களை கவரும் ஈஷா

புல்லரிக்கும் பார்வை

புல்லரிக்கும் பார்வை

loader