எஸ்.பி.பி. உடலுக்கு இறுதிச்சடங்கு... கதறி அழுத உறவுகள்... மனதை உலுக்கும் இறுதி நிமிட காட்சிகள்...!

First Published 26, Sep 2020, 11:57 AM

எஸ்.பி.பி.யின் இறுதிச்சடங்கு புகைப்படங்கள் காண்போரை கண்ணீர் விட்டு கதற வைக்கிறது.

<p>கண்ணாடி பெட்டிக்குள் இறுதி நித்திரை கொண்ட பாடும் நிலா&nbsp;</p>

கண்ணாடி பெட்டிக்குள் இறுதி நித்திரை கொண்ட பாடும் நிலா 

<p><br />
புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார்.&nbsp;</p>


புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார். 

<p><br />
புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார்.&nbsp;</p>


புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார். 

<p><br />
துக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் காட்சி&nbsp;</p>


துக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் காட்சி 

<p>பாதத்திற்கு மலர் போட்டு பூஜை</p>

பாதத்திற்கு மலர் போட்டு பூஜை

<p>துக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் காட்சி&nbsp;</p>

துக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் காட்சி 

<p>புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார்.&nbsp;</p>

புரோகிதர்கள் மந்திரங்களை ஓத மகன் எஸ்.பி.பி.சரண் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கிறார். 

<p>. அப்பாவிற்கு மாலை அணிவிக்கும் எஸ்.பி.பி.சரண்&nbsp;</p>

. அப்பாவிற்கு மாலை அணிவிக்கும் எஸ்.பி.பி.சரண் 

<p>ஏக்கமும், சோகமும் ஒரு சேர அப்பாவின் முகத்தை இறுதியாக பார்க்கும் சரண்</p>

ஏக்கமும், சோகமும் ஒரு சேர அப்பாவின் முகத்தை இறுதியாக பார்க்கும் சரண்

<p>உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்</p>

உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்

<p>உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்</p>

உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்

<p>உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்</p>

உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்குகளை செய்கின்றனர்

<p>மீண்டு வருவார் என நினைத்தவரை பறிகொடுத்த சோகத்தில் எஸ்.பி.பி. சரண்&nbsp;</p>

மீண்டு வருவார் என நினைத்தவரை பறிகொடுத்த சோகத்தில் எஸ்.பி.பி. சரண் 

<p>நண்பனின் முகத்தை இறுதியாக காண வந்த பாரதிராஜா</p>

நண்பனின் முகத்தை இறுதியாக காண வந்த பாரதிராஜா

<p>இறுதிச்சடங்கிற்கான பணிகள் தீவிரம்</p>

இறுதிச்சடங்கிற்கான பணிகள் தீவிரம்

loader