அழகு ததும்ப ததும்ப... பட்டு சேலையில் மணப்பெண் போல் ஜொலிக்கும் சீரியல் நடிகை ஸ்ரீதேவி..!

First Published 20, Nov 2020, 6:33 PM

அழகு ததும்ப ததும்ப... பட்டு சேலையில் மணப்பெண் போல் ஜொலிக்கும் சீரியல் நடிகை ஸ்ரீதேவி..!

<p>மாட்டு வண்டியில் அமர்ந்து மிரட்டல் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ரீதேவி&nbsp;</p>

மாட்டு வண்டியில் அமர்ந்து மிரட்டல் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ரீதேவி 

<p>கையில் தாம்பாளம் ஏந்தி கியூட் போஸ்&nbsp;</p>

கையில் தாம்பாளம் ஏந்தி கியூட் போஸ் 

<p>பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே&nbsp;</p>

பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே 

<p>வெக்கத்தில் திளைத்திருக்கிறதோ இந்த அழகு முகம்&nbsp;</p>

வெக்கத்தில் திளைத்திருக்கிறதோ இந்த அழகு முகம் 

<p>பூவே பூச்சூடவா...&nbsp;</p>

பூவே பூச்சூடவா... 

<p>சேலையை பறக்க விட்டு போஸ் கொடுக்கும் சீரியல் நடிகை ஸ்ரீதேவி&nbsp;</p>

சேலையை பறக்க விட்டு போஸ் கொடுக்கும் சீரியல் நடிகை ஸ்ரீதேவி 

<p>காற்றில் கவி படுகிறதோ பட்டு சேலை&nbsp;</p>

காற்றில் கவி படுகிறதோ பட்டு சேலை 

<p>கண்மூடி பார்க்கும் போதும் கொள்ளை அழகு&nbsp;</p>

கண்மூடி பார்க்கும் போதும் கொள்ளை அழகு 

<p>அசரவைக்கும் போஸ்&nbsp;</p>

அசரவைக்கும் போஸ் 

<p>செய்து வைத்த சிலையோ&nbsp;</p>

செய்து வைத்த சிலையோ 

<p>விதவிதமாய் சேலை அணிந்தாலும் புன்னகை தான் பேரழகு&nbsp;</p>

விதவிதமாய் சேலை அணிந்தாலும் புன்னகை தான் பேரழகு