இது கிழுச்சி தச்சதா... தச்சிட்டு கிழிச்சதா... சஞ்சனா டிரஸ் பார்த்து கண்பியுஸ் ஆகும் ரசிகர்கள்!

First Published 30, Jul 2020, 6:36 PM

இது கிழுச்சி தச்சதா... தச்சிட்டு கிழிச்சதா... சஞ்சனா  டிரஸ் பார்த்து கண்பியுஸ் ஆகும் ரசிகர்கள்!

<p>குழந்தை போல் யானையுடன் விளையாடும் சஞ்சனா </p>

குழந்தை போல் யானையுடன் விளையாடும் சஞ்சனா 

<p>சிவப்பு உடையில் கவர்ச்சி காடும் சஞ்சனா </p>

சிவப்பு உடையில் கவர்ச்சி காடும் சஞ்சனா 

<p>கியூட் செலஃயி சஞ்சனா </p>

கியூட் செலஃயி சஞ்சனா 

<p>செல்ல நாய்குட்டியுடன் சஞ்சனா </p>

செல்ல நாய்குட்டியுடன் சஞ்சனா 

<p>கிழிந்த உடை அணிந்து செலஃயி எடுக்கும் சஞ்சனா </p>

கிழிந்த உடை அணிந்து செலஃயி எடுக்கும் சஞ்சனா 

<p>கடலோர பகுதியில்  ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் சஞ்சனா </p>

கடலோர பகுதியில்  ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் சஞ்சனா 

<p>கிழிந்த உடை அணிந்து புல்லட் ஓடும் சஞ்சனா </p>

கிழிந்த உடை அணிந்து புல்லட் ஓடும் சஞ்சனா 

<p>கண்ணிலே காந்தம் வைத்து ரசிகர்களை ஈர்க்கும் சஞ்சனா </p>

கண்ணிலே காந்தம் வைத்து ரசிகர்களை ஈர்க்கும் சஞ்சனா 

<p>இளசுகளை சூடேற்றும் சஞ்சனா </p>

இளசுகளை சூடேற்றும் சஞ்சனா 

loader