மெல்லிய சிவப்பு சேலையில்... கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி..! பாடாய் படுத்தும் சஞ்சிதா ஷெட்டி!

First Published 10, Jul 2020, 1:51 PM

மெல்லிய சிவப்பு சேலையில்... கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி..! பாடாய் படுத்தும் சஞ்சிதா ஷெட்டி!

<p>சிவப்பு உடையில் பளீர்னு இருக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி </p>

சிவப்பு உடையில் பளீர்னு இருக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி 

<p>தாழம்பூவை தலையில்வைத்து போஸ் கொடுக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி </p>

தாழம்பூவை தலையில்வைத்து போஸ் கொடுக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி 

<p>பின்னழகை காமிக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி </p>

பின்னழகை காமிக்கும் சஞ்சித ஷெட்டி 

<p>கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் மென்மையா இருக்கும் சஞ்சித </p>

கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் மென்மையா இருக்கும் சஞ்சித 

<p>சிவப்பு உடை தான் பொருந்தும் நினைச்சா கருப்பு உடையிலும் நச்னு இருக்கும் சஞ்சித </p>

சிவப்பு உடை தான் பொருந்தும் நினைச்சா கருப்பு உடையிலும் நச்னு இருக்கும் சஞ்சித 

<p>மெல்லிய  கவர்ச்சியை காட்டி ஆளை மயக்கும் சஞ்சித </p>

மெல்லிய  கவர்ச்சியை காட்டி ஆளை மயக்கும் சஞ்சித 

<p>சிவப்பு உடை இவங்களுக்கு மட்டும் அழகாக பொருந்துது </p>

சிவப்பு உடை இவங்களுக்கு மட்டும் அழகாக பொருந்துது 

<p>சஞ்சித ஷெட்டியின் ஸ்மார்ட் போஸ் </p>

சஞ்சித ஷெட்டியின் ஸ்மார்ட் போஸ் 

<p>நச்சுனு போஸ் கொடுத்து கலக்கும் சஞ்சிதஷெட்டி </p>

நச்சுனு போஸ் கொடுத்து கலக்கும் சஞ்சிதஷெட்டி 

loader