ராணா திருமணத்தில் கைத்தறியில் உருவான காட்டன் சேலையில்... பேரழகில் மின்னிய சமந்தா..! லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்!

First Published 12, Aug 2020, 1:27 PM

ராணா திருமணத்தில் கைத்தறியில் உருவான காட்டன் சேலையில்... பேரழகில் மின்னிய சமந்தா..! லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்!

<p>ராணா திருமணத்தின் போது எளிமையான காட்டன் சேலையில் மின்னிய சமந்தா&nbsp;</p>

ராணா திருமணத்தின் போது எளிமையான காட்டன் சேலையில் மின்னிய சமந்தா 

<p>சிம்பிள் சேலையில் கூட செம்ம அழகு&nbsp;</p>

சிம்பிள் சேலையில் கூட செம்ம அழகு 

<p>மிதமான மேக்அப், சேலைக்கு ஏற்ற போல் ஹெவி சோக்கர் மாறும் கிராண்ட் ஏரிங்</p>

மிதமான மேக்அப், சேலைக்கு ஏற்ற போல் ஹெவி சோக்கர் மாறும் கிராண்ட் ஏரிங்

<p>பார்ப்பவர்களை ஆச்சரியப்படுத்திய சமந்தா&nbsp;</p>

பார்ப்பவர்களை ஆச்சரியப்படுத்திய சமந்தா 

<p>ராணாவின் ஒட்டு மொத்த குடும்பமே கை தறி உடைகள் அணிந்து எடுத்து கொண்ட புகைப்படம்&nbsp;</p>

ராணாவின் ஒட்டு மொத்த குடும்பமே கை தறி உடைகள் அணிந்து எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

<p>எவ்வளவு எளிமையாக இருந்தாலும் சமந்தா தனி அழகு தான்&nbsp;</p>

எவ்வளவு எளிமையாக இருந்தாலும் சமந்தா தனி அழகு தான் 

<p>மனைவி மேல் தூசி பட கூட விடாமல் பார்த்து கொள்ளும் கணவர்&nbsp;</p>

மனைவி மேல் தூசி பட கூட விடாமல் பார்த்து கொள்ளும் கணவர் 

<p>திருமண மாப்பிள்ளை ராணாவோடு ஜாலி டாக்&nbsp;</p>

திருமண மாப்பிள்ளை ராணாவோடு ஜாலி டாக் 

<p>இது மிஹீகா மெஹந்தி நிகழ்ச்சியில் சமந்தா எடுத்து கொண்ட புகைப்படம்&nbsp;</p>

இது மிஹீகா மெஹந்தி நிகழ்ச்சியில் சமந்தா எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

<p>பேரழகில் மின்னுரங்களே...</p>

பேரழகில் மின்னுரங்களே...

loader