34 வயதிலும் அத்திரி புத்திரி கவர்ச்சி காட்டும் 'ராம்' பட நடிகை கஜாலா! கண்ணை கட்டும் கேலரி!

First Published 13, Dec 2019, 5:41 PM IST

34 வயதிலும் அத்திரி புத்திரி கவர்ச்சி காட்டும் 'ராம்' பட நடிகை கஜாலா! கண்ணை கட்டும் கேலரி!
 

கடற்கரையில் கொள்ளை கொள்ளும் அழகில் கஜாலா

கடற்கரையில் கொள்ளை கொள்ளும் அழகில் கஜாலா

வெள்ளை நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

வெள்ளை நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

கட்டு கட்டும் கவர்ச்சி

கட்டு கட்டும் கவர்ச்சி

ஹிப்பில் கை வைத்து டாப் போஸ் கொடுக்கும் நாயகி

ஹிப்பில் கை வைத்து டாப் போஸ் கொடுக்கும் நாயகி

சில் சில்... கூல் கூல் போஸ்

சில் சில்... கூல் கூல் போஸ்

தோழியுடன் செம்ம ஹாட் உடையில்

தோழியுடன் செம்ம ஹாட் உடையில்

பேரழகியின் கியூட் போஸ்

பேரழகியின் கியூட் போஸ்

கடலின் அருகே கண்கவரும் அழகு சிலையோ இது?

கடலின் அருகே கண்கவரும் அழகு சிலையோ இது?

என்னம்மா ஸ்கர்ட் இது?

என்னம்மா ஸ்கர்ட் இது?

34 நான்கு வயதிலும் இவ்வளவு ஹாட்...

34 நான்கு வயதிலும் இவ்வளவு ஹாட்...

loader