34 வயதிலும் அத்திரி புத்திரி கவர்ச்சி காட்டும் 'ராம்' பட நடிகை கஜாலா! கண்ணை கட்டும் கேலரி!

First Published Dec 13, 2019, 5:41 PM IST

34 வயதிலும் அத்திரி புத்திரி கவர்ச்சி காட்டும் 'ராம்' பட நடிகை கஜாலா! கண்ணை கட்டும் கேலரி!