விஜய் டிவி ரக்ஷனை சுத்தி சுத்தி காதலித்த... நாயகியா இது... ஏன்ன அழகு...!

First Published 3, Jul 2020, 7:47 PM

விஜய் டிவி ரக்ஷனை சுத்தி சுத்தி காதலித்த... நாயகியா இது... ஏன்ன அழகு...!

<p>கூந்தலில் கொண்டை போட்டு போஸ் கொடுக்கும் நிரஞ்சனி </p>

கூந்தலில் கொண்டை போட்டு போஸ் கொடுக்கும் நிரஞ்சனி 

<p>குட்ட உடை அணிந்து ஜாலியாக சுத்தும் நிரஞ்சனி </p>

குட்ட உடை அணிந்து ஜாலியாக சுத்தும் நிரஞ்சனி 

<p>அழகிய குயில் போல் இருக்கும் நிரஞ்சனி </p>

அழகிய குயில் போல் இருக்கும் நிரஞ்சனி 

<p>கவர்ச்சி உடை அணிந்து இளசுகளை ஈர்க்கும் நிரஞ்சனி </p>

கவர்ச்சி உடை அணிந்து இளசுகளை ஈர்க்கும் நிரஞ்சனி 

<p>கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தில் ஜி வி எம் கூட ஒரு புகைப்படம் </p>

கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தில் ஜி வி எம் கூட ஒரு புகைப்படம் 

<p>கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் குழுவுடன் செலஃயி </p>

கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் குழுவுடன் செலஃயி 

<p>இவங்க தான் படத்தின் 4 தூண்கள் </p>

இவங்க தான் படத்தின் 4 தூண்கள் 

<p>ரக்ஷனை விரட்டி விரட்டி காதலித்த நிரஞ்சனி </p>

ரக்ஷனை விரட்டி விரட்டி காதலித்த நிரஞ்சனி 

<p>குடும்ப குத்துவிளக்கு போல் இருக்கும் நிரஞ்சனி </p>

குடும்ப குத்துவிளக்கு போல் இருக்கும் நிரஞ்சனி 

<p>அழகிய சிரிப்பால் அனைவரையும் கவரும் நிரஞ்சனி </p>

அழகிய சிரிப்பால் அனைவரையும் கவரும் நிரஞ்சனி 

loader