கவர்ச்சி ரூட்டுக்கு காய் நகர்த்தும் நந்திதா... ஊரடங்கிலும் அடங்காத போட்டோ ஷூட்!

First Published 30, Jul 2020, 8:27 PM

கவர்ச்சி ரூட்டுக்கு காய் நகர்த்தும் நந்திதா... ஊரடங்கிலும் அடங்காத போட்டோ ஷூட்!

<p>நீச்சல் குளத்தில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா ஸ்வதா </p>

நீச்சல் குளத்தில் கவர்ச்சிகரமான போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா ஸ்வதா 

<p>கருவிழியில் மை வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா ஸ்வதா </p>

கருவிழியில் மை வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா ஸ்வதா 

<p>ஷர்ட் பட்டன் கழட்டி கவர்ச்சியின் உச்சக்கட்டத்துக்கு போகும் நந்திதா </p>

ஷர்ட் பட்டன் கழட்டி கவர்ச்சியின் உச்சக்கட்டத்துக்கு போகும் நந்திதா 

<p>ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா </p>

ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா 

<p>பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் நந்திதாவின்  ரகசியம் என்ன ?</p>

பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் நந்திதாவின்  ரகசியம் என்ன ?

<p>கியூட் செலஃயி எடுக்கும் நந்திதா </p>

கியூட் செலஃயி எடுக்கும் நந்திதா 

<p>கருப்பு உடையில் அட்டகாசமா இருக்கும் நந்திதா </p>

கருப்பு உடையில் அட்டகாசமா இருக்கும் நந்திதா 

<p>பின்னழகை காட்டும் நந்திதா </p>

பின்னழகை காட்டும் நந்திதா 

<p>புடவை அணிந்து எப்படி போஸ் கொடுத்து இருகாங்க பாருங்க </p>

புடவை அணிந்து எப்படி போஸ் கொடுத்து இருகாங்க பாருங்க 

<p>கண்ணாடி அணிந்து மாஸ் போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா </p>

கண்ணாடி அணிந்து மாஸ் போஸ் கொடுக்கும் நந்திதா 

<p>இருட்டுக்குள் எதோ யோசித்து கொண்டு இருக்கும் நந்திதா </p>

இருட்டுக்குள் எதோ யோசித்து கொண்டு இருக்கும் நந்திதா 

loader