குறையாத அன்பு... நிறைவான வாழ்க்கை... நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் மனைவி - குழந்தைகளுடன் இருக்கும் புகைப்பட தொகுப்பு..!

First Published 2, Dec 2019, 1:12 PM

குறையாத அன்பு... நிறைவான வாழ்க்கை... நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் மனைவி - குழந்தைகளுடன் இருக்கும் புகைப்பட தொகுப்பு..!
 

அன்பு மகளுடன் எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

அன்பு மகளுடன் எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

ஓ... இவங்க அப்பா செல்லமா

ஓ... இவங்க அப்பா செல்லமா

தம்பிக்கு பாச முத்தம்

தம்பிக்கு பாச முத்தம்

அழகிய குடும்ப புகைப்படம்

அழகிய குடும்ப புகைப்படம்

அன்பும் பாசமும் என்றும் நிலைத்திருக்க வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

அன்பும் பாசமும் என்றும் நிலைத்திருக்க வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

அக்காவுடன் கியூட் போஸ் கொடுக்கும் தம்பி

அக்காவுடன் கியூட் போஸ் கொடுக்கும் தம்பி

அம்மாவுடன் அழகிய போஸ்

அம்மாவுடன் அழகிய போஸ்

25 ஆவது திருமண நாள் கொண்டாட்டம்

25 ஆவது திருமண நாள் கொண்டாட்டம்

மனைவி - மகனுடன் எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

மனைவி - மகனுடன் எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

மனைவியுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்

மனைவியுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்

அன்பு மகனுடன் அழகிய செல்பி

அன்பு மகனுடன் அழகிய செல்பி