பட வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தால் போட்டோஷூட் செய்து வாய்ப்பு தேடும் மஹேந்திரன்!

First Published 16, Jul 2020, 6:35 PM

பட வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தால் போட்டோஷூட் செய்து வாய்ப்பு தேடும் மஹேந்திரன்!

<p>ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் </p>

ஸ்டைல் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் 

<p>பட வாய்ப்பு இல்லாததால் போட்டோ சுட செய்து அசத்தும் மஹேந்திரன் </p>

பட வாய்ப்பு இல்லாததால் போட்டோ சுட செய்து அசத்தும் மஹேந்திரன் 

<p>ஸ்லிம் ஆன மஹேந்திரன் </p>

ஸ்லிம் ஆன மஹேந்திரன் 

<p>வெரைட்டி  வெரைட்டியா உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் </p>

வெரைட்டி  வெரைட்டியா உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் 

<p>சினிமாவுக்காக தன்னை தானே தயார் செய்யும் மஹேந்திரன் </p>

சினிமாவுக்காக தன்னை தானே தயார் செய்யும் மஹேந்திரன் 

<p>ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டிலே கிரிக்கெட் விளையாடும் மஹேந்திரன் </p>

ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டிலே கிரிக்கெட் விளையாடும் மஹேந்திரன் 

<p>ஸ்மார்ட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் </p>

ஸ்மார்ட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் மஹேந்திரன் 

<p>வீட்டிலே ஒர்க் அவுட் செய்து உடம்பை தயார் செய்து வைத்து இருக்கிறார் மஹேந்திரன் </p>

வீட்டிலே ஒர்க் அவுட் செய்து உடம்பை தயார் செய்து வைத்து இருக்கிறார் மஹேந்திரன் 

loader